Saturday, September 27, 2008

வறுமை

வறுமை பல வகை
இருந்தும் இல்லாமல் இருப்பது

இல்லாமல் இருக்கும்போது
இருப்பதாக நினைத்துக்கொள்வது

இதில் நான் எந்த வகை
எனக்கே தெரியவில்லை

காலம் பதில் சுழலும்
மனதில் மகிழ்ச்சியூட்டும்!

Sani dasa and its effects for 19 years

Sani Dasa runs for 19 years in a 120 years cycle. Maha Dasa. (starting from Moon – Vim)
 
Bhukthi is the total period of a planet in the MahaDasa – here it is 19/ (Dasa Period) for Sani / Shani about 19/120 of the time of Shani in your Bhukthi period. 798 days.
 
Anthra is the subdivision of the above and once again using the same principle as above, it works to 798 * 19/120 = 126 days, where super things happen in a person life.
 
So for a given Dasa and Bhuthkti and Anthra, the first period is itself. Lots of changes happen then based on the transit of the planet itself in various houses. Note that Sun and Moon period, always good results only in a given house – 12 you have. Venus gives a total changeover. Hmm.. Kethu and Rahu, are unpredictable. But it follows the pattern what its own predecessor does.
 
Here is the list with 120 as the period & percent of time ( Dasa/Bhukthi/Anthra ). Sort of the revolution time, around sun (but Parashara thought of keeping Earth Centric – thats why you dont see Earth in the 12!).
 
1  Sa 19 15.83%
2  Me 17 14.17%
3  Ke 7 5.83%
4  Ve 20 16.67%
5  Su 6 5.00%
6  Mo 10 8.33%
7  Ma 7 5.83%
8  Ra 18 15.00%
9  Ju 16 13.33%
 
All the software using Swiss based Ephimeris DLL, take the starting point of the DOB and give you the chart for 120 years – assuming the max years a person can live is 120 only!

For paid analysis do contact me on Vijayashankar dot india at gmail

Thursday, September 25, 2008

All I need is a house and Rs 30000 per month income

I was going through the situations... and thought about the basic
needs of a person.

You need to own one house. No fancy.

You need to have regular income of Rs 30000 per month.

Does it take care of everything?

I think so.

What should I do?

Tuesday, September 23, 2008

தடுமாற்றம்

என் இந்த தடுமாற்றம்
வாழ்க்கை என்ன ஆகிறது
முடிவுகள் போக்கு சரியில்லை
விதி யாரை விட்டது
வியாபாரம் படுத்து விட்டது
நண்பர்கள் கொடுப்பினை இல்லை
நயவஞ்சகர்கள் நேசத்திலே
மனைவியும் நச்சரிக்கிறாள்
லட்சங்கள் எங்கே என்று
குழந்தைகள் கேட்பது
விளையாட்டு சாமான்கள்
அவர்களுக்கு தெரியுமா?
உணவிற்கே சக்தியில்லை என்று
ஆண்டவா வாழ விடு!

Writer and Reader

I was reading an article by a famous Tamil author where he talks about
interacting with an old time famous writer and who was instrumental in
writing in leading magazines and who has also helped this author I am
talking about.

Note the difference here - author versus writer.

Author - is one who writes for his own wish (My liking score 70%)
Writer - is on who writes for his readers wish (My liking score 99%)

Which category are you?

A Reader is one who likes the both...

Monday, September 22, 2008

Monday Morning Blues: A Poem

It's a Monday Morning - I arrive at work whining,

The wasted weekend swiftly me flew by;

How will I pass these crazy five weekdays working?

How will I last till its Thank God It's Friday (TGIF)?

The thought of Mondays spoils my Sundays,

Blues rollick on to me, bringing memories of Escapades!

It is worth the wait for Fridays!

But Friday nights are meant for party time,

Saturdays are sweet with a buddy to choose and slime!

While Sundays are groovy to cook and clean!

Lamenting weary week of wasted time ! Oh Shit!

It is not going to be too Holy!


(Note : This is a Unisex Poem)

Monday Morning blues? Who cares!

This is one of the lousiest article, that I have come across.....

Come Monday and most of us see red. We manage to drag ourselves out of bed and getting to work and back is a task that would make climbing Mt. Everest akin to child's play. We are pretty much like zombies on the first day of the week... no matter that we end up having the same syndrome at least 51 more times every year!

So, is there a better way to beat the blues? Here we have ten things you can do to get Mr. Groucho Marx out of your system on Monday mornings…

(1) For starters, it might help if you discover the job you'd really love to do. The one thing in life that is not forced upon you and something that you could create a career out of. As the old saying goes, "find a job you love and you won't have to work a day in your life."

(2) If Monday's don't beckon you to work, maybe there is every reason for you to consider a job change. Of course, this does not readily guarantee a reversal to the blues once your work gets routine at the new job.

(3) Think of how you can re-engineer your job at the workplace. Most of us dread the Monday mornings because there is hardly any difference between what we did on Fridays to what we will do on Mondays. It's sheer boredom.

(4) Examine the typical week and figure out the pressure points that you undergo over five days. Who or what is causing your blood pressure to shoot up and why do you carry stress over the weekend?

(5) Enroll for some hobby, preferably on Monday evenings. This way you could wake up thinking of the good times that you will spend in the evening and hence forget about the reasons that could mess up your Monday.

(6) For those of you who work five days a week, try taking a complete day off on Saturday, hitting the party circuit on Sunday evenings instead. Of course, the only danger is that you may carry the hangover to work, thus compounding the Monday blues.

(7) If possible, rework your schedule in office on Monday so that you are not starting from where you left off on Saturday. On most occasion, it's boredom that makes you see red on Monday mornings.

(8) Having a good workout on Monday morning is a good way to keep stress levels low throughout the day. Get the blood pumping and make sure that you release all that negative energy even before getting to the breakfast table.

(9) Try and get an extra hour in bed before the blues hit you. Since, waking up late can add to your problems, it may be a swell idea to curl up early on Sunday night.

(10)Have your brightest clothes on before you start off for the week. Of course, you will have to hope that your colleagues also follow suit or you may end up as an anachronism at work on Mondays.

And finally, try and change your attitude towards Mondays. Let it not be a "Thank God It's Friday" and "Oh No! It's Monday" syndrome. Try and take Mondays as just any other day of the week. A friend of mine used to get in on Mondays thinking that he had just two days to Wednesday which is mid-week and then just two more days to the weekend. It's essentially about living one day at a time!

Source: India Syndicate

Geek Porn: Laugh yourself!

Warning PG-13

Sunday, September 21, 2008

Kathy Acker - A controversial Novelist!

Here are some links about Kathy Acker, a controversial novelist, who served the public, with the vivacious writings.... New Yorker celebrated her as a controversial author (Post Modern). She was a radical punk feminist.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kathy_Acker

http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/ishikawa/amlit/a/acker21.htm

===*====*===

Also do read this to understand Post modernism, certain authors, don't even know what they talk about...

http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism


எழுத்தாளனுக்கு மொழி அவசியம் இல்லை

நிச்சயமாக ஒருவனுக்கு, தொழில் முறை எழுத்து (கமெர்சியல்) அல்லாமல் இலக்கியம் எழுத, மொழி அவசியம் இல்லை.

  • மொழி தெரிந்தால் எவனும் எழுதலாம். பயிற்சி எழுத எழுத வரும். நிச்சயம் பொழுதுபோக்கு என்று எடுத்துகொண்டு, ஜாலியாக எழுத வேண்டும்.
  • தொடர்ந்து படிக்க வேண்டும், எப்படி எல்லாம், கப்சா விடுகிறார்கள் என்பதை பார்க்க.
  • கமெர்சியல் காசு பண்ணும் எழுத்து என்று ஆகிவிட்டால், எல்லாம் பார்க்க கூடாது, இலக்கியம் ஆகிவிடும் ஒரு நாள்.

நானும் இருபத்தி ஆறு வருடங்கள் மேல் ஆக (எனக்கு நினைவு தெரிந்து) என் மணம்போன போக்கிலே எழுதினேன். இணையத்தில் கடந்த சில வருடங்களாக, தமிழ் பேச்சு மற்றும் மூச்சு.

ஆனால் ஜேர்மன், பிரெஞ்சை விட, எனக்கு ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மீது காதல்அதிகம். தாய்மொழி கன்னடம். இருந்தால் என்ன? வளர்ந்த மொழி தமிழ் அல்லவா. எனக்கு தெரிந்த கெட்ட வார்த்தை சங்க காலம் உட்பட (உதாரணம்: உக்கடம்), ஒரு தமிழனுக்கு (இக்கால) தெரியுமா என்று தெரியாது.

அதே மாதிரி பாரதி எழுதிய வன்மைகள் செய்வோம் என்பது upliftment என்று கூட சிலருக்கு தெரியாது.


தன் தோன்றிகள் என்று என் அப்பா சொல்லுவார். சுயம்புகள். சிலர் அப்படித்தான். விட்டு விட வேண்டும். சிலர் ஒரு ஐடியாவினால் பல கோடிகள் விளையாட்டாய் சம்பாரித்து விட்டு, பிறகு தமிழ் மற்றும் பல மொழி சேவை செய்கிறார்கள். தவறு என்று சொல்லவில்லை.

எப்படி என் நண்பன் சல்மான் ஹாரிஸ் கரன் ஆக சினிமாவில் நாற்பது வயதில் வலம் வர முடியுமோ, அப்படி தான் கோடிகளில் சம்பாரித்துவிட்டு, வேலைக்கு ஓய்வு வாங்கி தமிழ் பால் குடித்து வாழ ஆசை. இன்னும் ஒரு ஐந்து வருடம்?

இதை எழுத வேண்டும் என்பதற்கு எழுதவில்லை. ட்விட்டரில் வந்த சில துளிகள் தூண்டின.

நண்பர் ரமேஷ் அவர்கள் அவருடைய Paulo Coelho தொடர்பு பற்றி எழுதுகிறார். உண்மை. எழுத்தாளர்கள் வாசிக்க வேண்டிய ஒன்று.

Taare Zameen Par goes to Oscar Awards

Taare Zameen Par goes to Oscar Awards (2007).

Official nomination from India. Hope he gets it. Great!

Read here on friends blog in Tamil....

http://pathivubothai.blogspot.com/2008/09/blog-post_6633.html

Koffee with Anu - Pandhayam Team (Sept 20th, 2008)

It is always a please to watch Puratchi Iyakkunar S.A. Chandrasekar in action in movies or Interviews.

He always comes with his wife, for sure.

Very nice interview. Anu seems to be interviewing better these days. Well the talk in segment (video) is a bore. What guts Prakash Rai has to scold about the hero guy on TV?

He gave a great explanation on the Vijay Rasigar Mandram Kodi, Politics entry (one more, but 2016?) and the issues with Ajit (man made, human emotions blah blah).

I am not sure whether Vijay will be able to justice to his aspirations! Good Luck!

So how did that hero (not at all flamboyant) Nithin Sathya land in the role. He was good in Chennai 600 028.

This movie made a gross of the production cost in a weeks time. Not bad.

Also read here... http://www.luckylookonline.com/2008/09/blog-post_20.html

Lord Byron: My Winsome Angel!


When we two parted
in silence and tears
half broken-hearted
to sever for years,
pale grew thy cheek and cold,
colder thy kiss;
truly that hour foretold
sorrow to this.
The dew of the morning
sunk chill on my brow ~
it felt like the warning
of what I feel now.
The vows are all broken,
and light is thy fame;
I hear thy name spoken
and share in its shame
In secret we met~
in silence I grieve
that thy heart could forget,
thy spirit deceive.
If I should meet thee
after long years,
how should I greet thee? ~
With silence and tears.