Saturday, May 30, 2009

மீண்டும் சில்லறை

இன்று மீண்டும் ஒரு சில்லறை, அனுபவம்.

மதியம், ஒரு குழந்தை பிறப்பு விசிட் முடித்த பிறகு, ஹெப்பல் எஸ்டீம் மாலுக்கு ( பெங்களூரு இண்டர்நேசனல் ஏர்போர்ட் போகும் வழி - 27 கி.மீ. முன்) சென்றோம்.

பையனுக்கு பர்த்டே துணி வாங்கிய பிறகு, லன்ச் அங்கே ஒரு "தி வெஜிடேரியன்" ஹோட்டல் - புட் கோர்ட்டில். இரண்டு தாளி, ஒரு சாட் பில் ரூ. 198/- ஐந்நூறு கொடுத்தேன். ரூ. 2 காயின் கொடுத்து விட்டு, சும்மா இருந்தாள் அந்த பெண்! நான் நின்றுக்கொண்டே இருந்தேன், மீதி சில்லறை வரும் என்று.

"சில்லற பேக்கு" என்றேன்.
"கொட்டாயித்து" என்றாள்.
"இன்ன முன்னூறு பரு பேக்கு" என்றேன்.
"இல்லே சார் நானு சுள்ளு (பொய்) ஏலல்லா" என்றாள்.
"சரியாக செக் மாடி" என்றேன்.

அப்படி இப்படி பார்த்துவிட்டு, மூன்று நூறு நோட்டுக்கள் எடுத்துக்கொடுத்தாள்.

அந்த கல்லாவில், ஒரே ஒரு ஐந்நூறு (நான் கொடுத்தது) ப்ரெஸ்ஸாக, கிடந்தது!

----*-----

அப்புறம், உணவு நன்றாக தான் இருந்தது, பட் பத்தவில்லை, அளவு குறைவு... வயிறு பெருசு... மீண்டும் எம்.டி.ஆர். மையாஸில் ஆளுக்கு ஒரு அக்கி ரொட்டி ( பெர்சுகளுக்கு ) மற்றும் ஆளுக்கு ஒரு பூரி செட் ( சிறிசுகளுக்கு ) என முடித்து, கிழே வரும் போது, பாஸ்கின் ராபின்ஸ் ஐஸ்க்ரீம் ஆளுக்கு ஒன்று... ஒன்றிற்கு விலை தான் அதிகம் ( ரூ. 51/-) முடித்துவிட்டு, ரிங் ரோடில், அரக்கரை அடைந்தோம்.

நாளைக்கு, பாஸ்கின் ராபின்ஸ், 31% தள்ளுபடி நாள். ரூ. 310 செலவு செய்ய வேண்டும்.

Why the US economy fell off the cliff

John Doe started the day early having set his alarm clock (made in Japan) for 6 am.

while his coffeepot (made in China) was perking, he shaved with his electric razor (made in Hong Kong), put on a dress shirt (made in Sri Lanka), designer jeans (made in Singapore) and tennis shoes (made in South Korea).

after eating breakfast cooked in his new electric skillet (made in India), he sat down with his calculator (made in Mexico) to see how much he could spend today.

he got in his car (made in Germany). set his watch (made in Taiwan) to the radio (made in India), filled it with gas (from Saudi Arabia) and continued his search for a good paying American job.

at the end of yet another discouraging and fruitless day, john got back home, checked his computer (made in Malaysia) and decided to relax for a while.

he put on his sandals (made in Brazil), poured himself a glass of wine (made in France) and turned on the TV (made in Indonesia) and then wondered why he couldn't find a good paying job in America.and now he's hoping he can get help from a President made in Kenya.

Haiku

Found this Haiku on Twitter by Cisco CTO Padmasree

Black squirrel scurries,
Claws scrape the earth and tail up,
Curious friendship


--
Regards
Vijayashankar

Friday, May 29, 2009

சில்லறை

ஒரு கடையில் ஐந்நூறு நோட்டு குடுத்து சாமானம் வாங்கிவிட்டு மீதி நானூற்றி சொச்சம் சில்லறைக்கு பதில், நூறு என நினைத்து காஷியர் கொடுத்தார், குழந்தைகள் அடம் செய்ததால், சரியாக கவனிக்காமல் வீடு வந்துவிட்டேன். வீட்டில் வேறு ஒரு தேவைக்கு, ஆறுநூறு தேவைப்பட்டது. கையில் இருக்கும் என நினைத்து, பர்சை எடுத்து பார்த்தால், நூற்றி சில்லறை தான் இருந்தது. கடையில் சென்று கேட்டேன் ... காஷியர், நூறு தான் கொடுத்தேன் என்று அடித்து சொல்லிவிட்டான்.

மேலும் ஒரு நாள், நான் பிரெட் வாங்க சென்றேன். நூறு ருபாய் கொடுத்தேன், மீதி சில்லை, ஐந்நூறு என் நினைத்து அதே கேஷியர், நானூறு மற்றும் சில்லறை கொடுத்தான்.

இது தான் விதி என்பதா?

Thursday, May 28, 2009

Silicon India Startup City

Hey,

Just wanted to let you know about an exciting event siliconindia is organizing on June 6th (Saturday in Bangalore). It's by far the largest and most exciting event of its kind in Bangalore.
It is your chance to know the building of companies like Rediff.com, Naukri.com and Tejas Networks as their founders come and share their journey with us: 
Ajit Balakrishnan, Founder & CEO, Rediff.com 
Sanjeev Bikhchandani, Founder & CEO, Naukri.com 
Sanjay Nayak, Founder, Managing Director & CEO, Tejas Networks

There will be 100 most promising technology startups showcasing their products. You can meet these entrepreneurs and also over 40 investors.

To attend this event, register FREE at http://www.siliconindia.com/startupcity_09/index.html

Watch live product demonstrations 
Get a peek into cutting edge technologies 
Lay hands on the best-of-breed solutions 
Meet young, energetic, passionate geeks 
Experience the culture of innovation in small companies 
Visionary Keynotes 
In-depth Panel Discussions

TIME: 8.45 AM to 5 PM 
WHEN: Saturday, June 6, 2009 
WHERE: Nimhans Convention Center, Bangalore (Near Dairy Circle)

Thanks

--
Regards
Vijayashankar

(Note - don't ask me about parking your cars, I hope they took care of it! It is at your risk...)

Tuesday, May 26, 2009

உன்னை நான் பார்த்தது வெண்ணிலா வேளையில்

உன்னை நான் பார்த்தது வெண்ணிலா வேளையில்
உன் வண்ணங்கள் கண்ணோடுதான்
உன் எண்ணங்கள் நெஞ்சோடுதான்
உன்னை நான் பார்த்தது வெண்ணிலா வேளையில்
உன் வண்ணங்கள் கண்ணோடுதான்
உன் எண்ணங்கள் நெஞ்சோடுதான்
நான் உனக்காகவே பாடுவேன்
கண் உறங்காமலே பாடுவேன்
உன்னை நான் பார்த்தது வெண்ணிலா வேளையில்
உன் வண்ணங்கள் கண்ணோடுதான்
உன் எண்ணங்கள் நெஞ்சோடுதான்
பப ரபபப பபபபபா
பப ரபபப பபபாப
பப ரபபப பபபபபபபா
பப ரபபப பபபபாப

அன்று ஒரு பாதி முகம்தானே கண்டேன்
இன்று மறுபாதி எதிர்பார்த்து நின்றேன்
கை வளையோசை கடல் பொங்கும் மலையோசையோ
என செவியாற நான் கேட்க வரவில்லையோ

உன்னை நான் பார்த்தது வெண்ணிலா வேளையில்
உன் வண்ணங்கள் கண்ணோடுதான்
உன் எண்ணங்கள் நெஞ்சோடுதான்

கம்பன் மகனாக நான் மாற வேண்டும்
கன்னித் தமிழால் உன் எழில் கூற வேண்டும்
என் மகராணி மலர்மேனி செம்மாங்கனி
என மடிமீது குடியேறி முத்தாடவா

உன்னை நான் பார்த்தது வெண்ணிலா வேளையில்
உன் வண்ணங்கள் கண்ணோடுதான்
உன் எண்ணங்கள் நெஞ்சோடுதான்

பபபபபபபபபபபபபபபா
பபபபபபபபபபபபபபபா
பபபபபாபா
பபாபாபா

எங்குத் தொட்டாலும் இனிக்கின்ற செந்தேன்
உன்னைத் தொடராமல் நானிங்கு வந்தேன்
நான் மறந்தாலும் மறவாத அழகல்லவா
நாம் பிரிந்தாலும் பிரியாத உறவல்லவா

உன்னை நான் பார்த்தது வெண்ணிலா வேளையில்
உன் வண்ணங்கள் கண்ணோடுதான்
உன் எண்ணங்கள் நெஞ்சோடுதான்

பட்டிக்காட்டு ராஜா என்ற இப்படம் (ராஜா காலத்தில் வந்திருக்கும் போல). 1975-இல் வெளிவந்தது என்றறிகிறேன்.

--
Regards
Vijayashankar

Monday, May 25, 2009

God's Food Pharmacy


It's been said that God first separated the salt water from the fresh, made dry land, planted a garden, made animals and fish... all before making a human. He made and provided what we'd need before we were born. These are best & more powerful when eaten raw.  We're such slow learners...

God left us a great clue as to what foods help what part of our body!

God's Pharmacy! Amazing!
1A sliced Carrot looks like the human eye. The pupil, iris and radiating lines look just like the human eye... and YES, science now shows carrots greatly enhance blood flow to and function of the eyes.
2Tomato has four chambers and is red. The heart has four chambers and is red. All of the research shows tomatoes are loaded with lycopine and are indeed pure heart and blood food.
3Grapes hang in a cluster that has the shape of the heart. Each grape looks like a blood cell and all of the research today shows grapes are also profound heart and blood vitalizing food.
4Walnut looks like a little brain, a left and right hemisphere, upper cerebrums and lower cerebellums.  Even the wrinkles or folds on the nut are just like the neo-cortex. We now know walnuts help develop more than three (3) dozen neuron-transmitters for brain function.
5Kidney Beans actually heal and help maintain kidney function and yes, they look exactly like the human kidneys.
6Celery, Bok Choy, Rhubarb and many more look just like bones. These foods specifically target bone strength. Bones are 23% sodium and these foods are 23% sodium. If you don't have enough sodium in your diet, the body pulls it from the bones, thus making them weak. These foods replenish the skeletal needs of the body.
7Avocadoes, Eggplant and Pears target the health and function of the womb and cervix of the female - they look just like these organs. Today's research shows that when a woman eats one avocado a week, it balances hormones, sheds unwanted birth weight, and prevents cervical cancers. And how profound is this?  It takes exactly nine (9) months to grow an avocado from blossom to ripened fruit. There are over 14,000 photolytic chemical constituents of nutrition in each one of these foods (mo dern science has only studied and named about 141 of them).
8 Figs are full of seeds and hang in twos when they grow. Figs increase the mobility of male sperm and increase the numbers of Sperm as well to overcome male sterility. 
9
 Sweet Potatoes look like the pancreas and actual ly bal ance the glycemic index of diabetics.
10Olives assist the health and function of the ovaries 
11
  OrangesGrapefruits, and other Citrus fruits look just l ike the mammary glands of the female and actually assist the health of the breasts and the movement of lymph in and out of the breasts.
12Onions look like the body's cells. Today's research shows onions help clear waste materials from all of the body cells. They even produce tears which wash the epithelial layers of the eyes. A working companion, Garlic, also helps eliminate waste materials and dangerous free radicals from the body.

--
Regards
Vijayashankar

Sunday, May 24, 2009

சில கேள்விகள்

சில கேள்விகள் (திரு லதானந்த் அவர்கட்கு )

யானைகள் ஊரு பக்கம் ( சிறுமுகை, சத்தி ) வருவது அதிமாகிவ்ட்டதே? ( சம்மர் )

தாய்லாந்தில் ஒரு மடத்தில், புலிகள் மனிதர்களோடு வளர்கின்றனவாம், எப்படி?

லஞ்சம் அதிமாகிறது நாட்டில்... அதனால் சம்பளம் அதிகம் செய்துவிட்டால் திருந்துவார்களா? (அமேரிக்காவில் போலீஸ சம்பளம், கிட்டத்தட்ட, ஐ.டி சம்பளம் அளவு )

இந்த சீர் செனத்தி என்கிறார்களே, கொஞ்சம் விவரமாக கூறுங்கள்.

ஊரில் என் இடத்தில, சில தேக்கு மரங்கள் நட்டுள்ளேன். நல்ல வளர்ச்சி நான்கு வருடங்களாக. எத்தனை வருடங்களில் வெட்டலாம்? காட்டிலாக அனுமதி தேவையா?

இப்போது சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவு படி, சந்தன மரங்கள் வீட்டில் நடலாம், ஆனால் அரசாங்க விலைக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று நாத்து விற்பவர் கூறினார். உண்மையா? எத்தனை வருடங்களில் லாபம் பார்க்கலாம்?

"நடந்தது என்ன" விஜய் டிவி  நிகழ்ச்சியில், காண்பிக்கும் சின்ன குரங்கு ( சுண்டு விரல் சைஸ்) எந்த காட்டில் உள்ளது?

இன்னும் இருளர்கள், பட்டை சாராயம் காட்டில் காச்சுகிறார்கலாமே?

அரசாங்கம் யானை முடி வியாபாரம் செய்கிறதா?

வேலி ஓணானை வீட்டில் வளர்க்கிறார்களே, நாய் மாதிரி.. அது பற்றி?

மிருக பாசையில் பேசுபவர்களை ( டாக்டர் டுலிட்டில் மாதிரி) கேள்விப்பட்டுள்ளீர்களா?

கூகிள் நிறுவனம், காட்டு ஏரியாவையும் படம் பிடிக்கிறார்களே? இந்தியாவில் உங்கள் உதவி எடுப்பார்களா?

--
Regards
Vijayashankar

PLEASE FORWARD IT TO ALL WHOM YOU CARE

PLEASE FORWARD IT TO ALL WHOM YOU CARE 
READ CAREFULLY -- IT MAY HELP YOU SOMEWAY
 
1) Mobile
 
Don't put your mobile closer to your ears until the 
recipient answers, Because directly after dialing, the  mobile phone would 
use it's maximum signaling power, 
which is: 2watts = 33dbi. Please Be Careful. Please use left ear while 
using cell (mobile), because if you use the right one it may affect brain 
directly. This is a true fact from Apollo medical team. 
 
2) APPY FIZZ
 
Do not drink APPY FIZZ . It contains cancer causing 
agent. 
 
3) Mentos
 
Don't eat Mentos before or after drinking Coke or 
Pepsi coz the person will die immediately as the mixture 
becomes cyanide. Please fwd to whom u care 
 
4) Kurkure
 
Don't eat kurkure because it contains high amount of 
plastic if U don't Believe burn kurkure n u can see 
plastic melting. Please forward to all!!!!!!!!! !! News 
report from Times of India 
 
5) Avoid these tablets as they are very dangerous
 
* D cold 
* Vicks action- 500 
* Actified 
* Coldarin 
* Co some 
* Nice 
* Nimulid 
* Cetrizet-D 
They contain Phenyl- Propanol -Amide PPA.Which Causes strokes, and these 
tablets are banned in U.S. 
 
6) Cotton Ear Buds
 
Cotton Ear Buds... (Must read it) Please do not show sympathy to people 
selling buds on roadside or at Signals..... Just wanted to warn you people 
not to buy those packs of ear buds you get at the roadside. It's made from 
cotton that has already been used in hospitals. They take all the dirty, 
blood and pus filled cotton, wash it, bleach it and use it to make ear 
buds. So, unless you want 
to become the first person in the world to get Herpes Zoster Oticus (a 
viral infection of the inner, middle, and external ear) of the ear and 
that too from a cotton bud, DON'T BUY THEM! Please forward to all this may 
be helpful for someone..... ....... Please forward to all your near and 
dear 
ones....! 
 
PLEASE FORWARD IT TO ALL WHOM YOU CARE.
 
Dr Rima Dada, M.D., 
Dr. T. S. Roy MD, PhD Ph.D(Genetics) , MAMS 
Professor Associate Professor, 
Department of Anatomy Dept of Anatomy, 
All India Institute of All India Institute of 
Medical Sciences Medical Sciences(AIIMS) 
New Delhi - 110 029 New Delhi 
Phone: 91-11-26594880 110029-INDIA 
Fax: 91-11-26588663, 
26588641