Friday, July 04, 2008

Zimbabwe is not going to attend the Twenty20 Worldcup

South Africa is giving what they got! England goes along. (Apartheid)

Zimbabwe is not going to attend the Twenty20 Worldcup at England.

They would get all the money they want!

They would retain their pride too!

Just wrote an hour ago on Bhagawad Gita! See the butterfly effect and Chaos Theory coming in to play?

சலவை

எல்லோரும் நல்ல ட்ரெஸ் போடறாங்கோ

இன்னும் எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை!

சலவை

Bhagawad Gita! பகவத் கீதா ஒரு கிளைக் கதை!

பகவத் கீதா ஒரு கிளைக் கதை! (மஹாபராதம்)

Bhagawad Gita if definitely a kilaikathai (sub story) of Mahabharata (மஹாபராதம்), telling about the king of yadav's Kanhai (கண்ணன்) who is one of the avatars of Vishnu (Perumal). There is no clue about who created Vishnu.

So somewhere something started. Big Bang! Right? These are the assumptions the scientologists, and agnostic atheists are hard to take it.

Let me give a give an example - evolution is the survival of the fittest, but who allows one particular community to survive? Like Devangas (actually from Israel) driven south by Moghuls, the holocaust, which world is still trying to forget sympathetically and the partition of India. No one understood why the Radcliffe line was drawn and the owners of the land of the other side (I need a list or statistics of people moved) were not given money at all, except for the govt. in waiting (Musharraf had written about it). There is a lot of political will needed to have allowed to execute that plan. Imagine the scores of people being dead? Why all this? There is a cause! Bhagawad Gita!

Also the recreation of Israel is due to Bhagawad Gita influence. Karna is sucked out of his born powers and cleansed and cleaned up and Vishnu comes down to ask him to say good bye to the world! Accomplishment! As a born Hindu (my great great ancestors were worshippers of fire, Sun), I cannot accept this. Why will God come down to ask a person to depart? My Dad used to say, each life is gifted by will power, so one day you can decide yourself to leave/depart. If the time has come, pick a particular day, and move on! கருமமே கண் ஆயினார்!

I have written a book, Bhagawad Gita for 365 days of your life. Will print, after finding a publisher. Controversies will boil down. Naveenam!

Facts are facts, certain things are clear in mother tongue. So I will target philsophically in the world of known languages and give them the way they want!

Nobody has the moral right to say, this is how it is!

How to avert Oil Crisis?

First of all it should start from Politicians. They should not have more than 4 vehicles (including security) following them.

See the 1000's of vehicles following them.

I was surprised to see BSY CM of Karnataka, going for a function with 100's of cars following the entourage. Why?

BSY is an abled administrator and a minister, as I have observed from the time he became finance minister of Karnataka.

Something should be done.

May be one rumour should be circulated fast, that, due to use of petrol/diesel in cars, the passengers will die soon!

Petrol Crisis in Bangalore!

Petrol Crisis in Bangalore!

After Tamilnadu had Petrol crisis (includes Diesel) due to the truckers strike, now it the time for Bangalore spilt across border.

I have seen the bunk owners forcing people to buy premium products at 10% extra cost.

Long live the pricing formula!

Petrol Crisis in Bangalore!

After Tamilnadu had Petrol crisis (includes Diesel) due to teh truckers strike, now it the time for Bangalore spilt across border.

I have seen the bunk owners forcing people to buy premium products at 10% extra cost.

Long live the pricing formula!

Thursday, July 03, 2008

Oops! தொடர்கதை! (Haiku)

தொடர்கதை!

எழுதுகோலால் இயற்றப்படும் முடிவற்ற தொடர்கதையில்
முடிவில்லா கண்ணீர் மழை!
மெகா ஸீரியல்!

A new Tamil blogger Karthik

/****பஸ் எறிவிட்டார்கள்.நான் திரும்பும் நேரத்தில் சட்டென்று அப்பா இறங்கினார். என்னை நெருங்கிய அப்பா, என் முகத்தை பார்த்தார். சில வினாடிகளுக்கு பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்.
இரண்டு ஆண்கள் எவ்வாறு அன்பை வெளிப்படுத்துவது? எனக்கு தெரியவில்லை. அவரும் தெரியாமால் தடுமாறுவது போல் இருந்தது.
என் தலையின் பின் பக்கம் கையை வைத்து முகத்தை முன்னால் இழுத்து தலையில் முத்தமிட்டார். Take Care ! அவர் பஸ்ஸில் ஏறிவிட்டார். ****/
I did cry reading the blog entry (sentimental) written by Karthik thinking about my Dad, who passed away last October.
Some sort of similar incident, happened in my life too! I was sort of not in talking terms, forcibly choosing Engineering against the Medical seat, I had got. (pricey in those days of 1986). Worked out OK. Well I was a days scholar.
The only wish I could not complete was a foreign degree, that my Dad wanted me to get. Inspite of having admisions to US universites, after B.E., I wanted to work for some time, before hitting the road to US, which happened in the form of a job.

Tuesday, July 01, 2008

எனது சுதந்திரம்- ஆத்மநாம்.

எனது சுதந்திரம் தனிநபராலோ
அரசாங்கத்தாலோ
பறிக்கப்படும் எனில் -அது
எனது சுதந்திரம் அல்ல
அவர்களது சுதந்திரம்.
- ஆத்மநாம்.

Job Satisfaction in industry!

Profession Percentage of Executives Satisfied With Current Job
CFO/Comptroller 68%
HR 65%
Marketing 63%
General Management 61%
Sales 54%
MIS/IT 53%
Source: ExecuNet 2008

Sunday, June 29, 2008

Koffee with Anu (June 28th K S Ravikumar Mudaliar & R Sarathkumar Nadar) Part 1

Very good program! June 28th K S Ravikumar & R Sarathkumar... (both should add one more "a" for numerology sake)

I was wondering, why the producers allowed them to utter the caste words there.

I give my quiescence to K S Ravikumar to serve the Tamil film industry in spite of being rich, and serve the Tamil audience! Thanks to you R B Choudhary Sir! (I have appeared in a small off focus bit in Naya Saavan movie, shot at Hotel Golconda in 1990, which is a remake of Puthu Vasantham. For gossipers, I have also appeared in my St Josephs, Tirupur school uniform in a crowd scene during 1982, when the movie Buthisali Payithiangal was shot - in front of my Friend B Prakash's house - Suresh breaking their grill shouting. Readers are requested to send me those bits).

Uncle Sarathkumar was wonderful! I have seen his first movie as villain introduced by Vijayakanth along with my brother at Albert on May 22nd 1986, when I came to Chennai to meet some DOTE officials with my Dad's political contact, to secure the seat at PSG.

I have seen him in the shooting of Gang Leader at Sri Annapoorna Studios, Hyderabad..... (wearing neack braces, off the shots - he acted as IAS offficer aspirant). Pesonally I didnt like the thing about party etc.

KS Ravikumar was wonderful. Puriyatha Puthir was wonderful too! Suspense! (I used to watch tons of movies at Tirupur, and particularly during Exam times, when Rs 1.10 ticket would be easy to get).

Let me continue on Part 2 next week.

Chennai 600028

Watched in Sun TV!

Lovely!

Hats off!

The case of Anand Jon

USA charming, but Indians have trouble! Trouble after trouble (like guilty until proven innocent). To get media attention, You should be a Spanish or African American. Indian are suckers! Don't bother. Too many Guru's around, who would not come out in open with their own tracks! Well I have seen many Indians (2.1 million minority of 300 million population in USA) not helping each others in USA (except for a particular state).

Watched Ipadikku Rose show on June 26th night 10PM, where Sanjana Jon (Nagercoil born, elder sister of Anand Jon) along with Badri (my friend and ex neighbor at Chennai). Anand Jon has got USA Citizenship, so Indian government cannot ask about him.

"If you don't give me a free jeans, I will get you in a rape case!". That too after a 2.30 hours of lunch! The joke became a reality. If the act is consensual unless with an underage girl, it would be statutory rape.

Eye Witness is one of the Miss Universes after 2006.

"Anand Jon, is the cultural fashion Ambassador who is putting India on map of the world and obviously taking a small fee for it!" exclaims Sanjana Jon.

"I feel this is racial discrimination to the core! Why should one colored guy should be so famous than their own since killing Red Indians and occupying their land", asks Sanjana Jon. Pity, too late to realize. President George W Bush should help in this and get him out.

Well I pray to God to give the family mental peace. I want them to get justice and they should come back and live in India! Indians should live in India.