Tuesday, September 30, 2008

கோதாவரி

கோதாவரி ஆறு மிக அகலமான பெரிய ஆறு..... ஆந்திராவில்... இந்த பாடல் ... ஒரு தெலுங்கு படத்தில் வந்துள்ளது... கோதாவரி என்ற பெயரில்... இந்த பாடலை பார்க்கும் பொது, கண்களில் நீர் வரவழைகின்றது. அங்கேயே போய் செட்டில் ஆக வேண்டும் என கனவு.